Skip to content
Trương Tiểu Minh

Trương Tiểu Minh

"Tôi là Trương Tiểu Minh - người chịu trách nhiệm quản lý quy trình sản xuất và kiểm duyệt sản phẩm ODM, OEM tại Phước Thịnh Corp Liên hệ với tôi: - Địa chỉ: 56 đường DN6, P. Tân Hưng Thuận , Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 028 6271 7165 - Website: https://phuocthinhcorp.com/ #phuocthinhcorp"
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.