Skip to content
Nhượng Quyền Cà Phê

Nhượng Quyền Cà Phê

Hồ Chí Minh
Nhượng quyền thương hiệu cà phê Lê's Path. Các hình thức nhượng quyền gồm có quán cà phê take away, xe cà phê mang đi, kiosk. Chi phí nhượng quyền thấp giá rẻ dưới 100 triệu, hỗ trợ setup toàn bộ.
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.