Skip to content
IELTS Speaking Sample

IELTS Speaking Sample

IELTS Speaking Sample
Hồ Chí Minh
IELTS Speaking Sample cả 3 part: part 1, part 2, part 3 cùng từ vựng, giải nghĩa và bài tập chi tiết. Cùng Dol.vn xem ngay. IELTS Speaking Sample SDT : 0356 307 668 Email : support@dol.vn Website : https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-speaking-sample Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Map : https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48" #ieltsspeakingsample #speakingieltssample #ieltsspeakingsampleanswers #ieltsspeakingsamples #dolvn
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.