Skip to content
Hakaret Cezası

Hakaret Cezası

Hakaret suçu, bireylerin ifade özgürlüğüyle sınırlarını belirlemektedir. İfade özgürlüğü, diğer kişilerin haklarını veya toplumun genel ahlaki değerlerini ihlal etmediği sürece korunmaktadır. Hakaret, ifade özgürlüğünün bu sınırlarını aşan bir davranış olarak kabul edilir.
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.