Skip to content
adak sepehr

adak sepehr

نشانگر یا اندیکاتور‌های سطح تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری سطح سیالات کاربرد دارند. در اکثر صنایع از این دستگاه برای تعیین سطح مایعات در مخازن و تانکر‌ها استفاده می‌شود. تقریبا همه کارشناسان صنعت کنترل و ابزار دقیق بر این باورند که این دسته از لحاظ قیمتی، ارزان ترین نوع سطح سنج می‌باشند. این تجهیزات از دسته سطح سنج ها بشمار می‌آیند.
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.