Skip to content
Nguyễn Ngọc Chiến

Nguyễn Ngọc Chiến

Data Analyst, Data Engineer | MasterMOS Education
Hà Nội
Học cùng Nguyễn Ngọc Chiến, để sự nghiệp thăng tiến
9 badges
Sort by: 
Most popular