Skip to content
Aashik J Krishnan (Aash Gates)

This badge was issued to Aashik J Krishnan (Aash Gates) on 12 Sep 2022.

Zintegrowany System Kwalifikacji: Podstawy zdobywania kwalifikacji przydatnych na rynku pracy
  • Type Learning
  • Level Foundational
  • Time Hours
  • Cost Free
Additional Details