Skip to content
Vikingur Saemundsson

This badge was issued to Vikingur Saemundsson on 12 Dec 2019.