Skip to content
Vedran Kosalec

Vedran Kosalec

Solution Architect | Ericsson Nikola Tesla
Zagreb-dio, Zagrebačka
Završio sam sveučilišni diplomski studij Telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 2013. godine. Od tada radim u OSS odjelu Ericsson Nikola Tesle u Zagrebu. Počeo sam kao inženjer za usluge, a sada radim i kao arhitekt za pojedina poslovna rješenja koja imamo u našem portfoliu.
1 badge
Sort by: 
Most popular