Skip to content
Topica Kid

Topica Kid

Topica Kid
Hà Nội
TOPICA Kid cung cấp phương pháp độc quyền tạo môi trường 100% tiếng Anh chuẩn bản ngữ giúp trẻ thẩm thấu kiến thức và ngôn ngữ tự nhiên để trở thành công dân toàn cầu. Website: https://kid.topica.edu.vn/vi-vn/ SĐT: 18006086 Địa chỉ: Tầng 5 - VIT Tower - 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Blog: https://topica.edu.vn/topi-ca-ke/news/be-ca-ke/ #topicakid, #topicakidhappy, #topicakidinspiring, #topicakidconfident
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.