Skip to content
Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam - là giảng viên khóa học quảng cáo Facebook cơ bản và chuyên sâu, đồng thời Nam là CEO MyB Media – công ty về dịch vụ truyền thông và quảng cáo. #khóa_học_quảng_cáo_facebook #khoahocquangcaofacebook #khóa_học_facebook_ads #Nguyenhainam Địa chỉ: Nguyễn Hải Nam, 62 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 100000 Điện thoại: 0868931691 Website: https://nguyenhainam.net/ Mail: admin@nguyenhainam.net Facebook: https://www.facebook.com/tracky.nguyen.9 Khóa học quảng cáo facebook uy tín: https://nguyenhainam.net/khoa-hoc-quang-cao-facebook-coaching/
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.