Skip to content
Nguyễn Ngọc Chiến

Nguyễn Ngọc Chiến

Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist | MM
Ha Noi
Hãy làm việc hết mình, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
9 badges
Sort by: 
Most recent