Skip to content
nguathai onghean

nguathai onghean

Cụ thể: Nếu bạn sức khỏe yếu thì chỉ nên dùng ⅓ viên uống, sức khỏe bình thường thì uống ⅔ viên. trường hợp bạn khỏe mạnh, sử dụng luôn 1 viên để nhanh có hiệu quả. Bạn nhai cũng như nuốt thuốc cùng với nước sẽ càng tốt hơn nữa. Thuốc Cường Dương Ngựa Thái Giá Bao Nhiêu
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.