Skip to content
mobina dvbgg

mobina dvbgg

فلزیاب ها دستگاه هایی هستند که برای تشخیص اجسام فلزی پنهان یا مدفون در زیر سطح استفاده می شوند. فلزیاب ها دهه هاست که وجود داشته اند و طیف وسیعی از کاربردها را ارائه می دهند. مردم از فلزیاب برای یافتن سکه، جواهرات، مصنوعات و حتی کلیدهای گمشده استفاده می کنند. افراد حرفه ای از فلزیاب ها برای جستجوی بمب های منفجر نشده، مین های زمینی و لوله های مدفون استفاده می کنند. فلزیاب ها کاربردهای گسترده ای دارند و می توانند به ایمن تر و لذت بخش تر شدن زندگی افراد کمک کنند.
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.