Skip to content
mahsa dvryt

mahsa dvryt

فلزیاب ابزار قدرتمندی است که در صنایع مختلف برای تشخیص فلزات و سایر مواد مدفون در زیر سطح به منظور کمک به کشف اقلام مخفی یا شناسایی وجود یک جسم خارجی استفاده می شود. فلزیاب ها را می توان در تنظیمات امنیتی برای یافتن مواد بالقوه مضر مانند سلاح یا مواد منفجره و همچنین برای گنج یابی و اکتشافات باستان شناسی استفاده کرد. یک فلزیاب معمولی از یک آهنربای پرقدرت و یک سیم پیچ تشکیل شده است که هر دو یک میدان الکترومغناطیسی را به زمین ارسال می کنند. هنگامی که با فلزات خاصی روبرو می شود، این اجسام تغییری در میدان ایجاد می کنند و شناسایی می شوند.
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.