Skip to content
Lao động Việt Nam

Lao động Việt Nam

Tạp chí lao động Việt Nam ra đời với mục tiêu đăng tải, chia sẻ những kiến thức, cẩm nang chuyên sâu về lĩnh vực lao động, việc làm. Đặc biệt khai thác trọng tâm tại thị trường Việt Nam. Tạp chí cung cấp những thông tin bổ ích và quan trọng giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm bắt được thị trường việc làm, xu thế việc làm trong tương lai. #laodong #tapchilaodong #laodongvietnam Website: http://laodongvietnam.vn/ Phone: 02462596091 Google map: https://www.google.com/maps?cid=3726400136338874010 Fanpage: https://www.facebook.com/Lao-%C4%91%E1%BB%99ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-101013048715070
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.