Skip to content
com shopping

com shopping

seller online | Com Shopping – Hệ Thống Bán Hàng Trực Tuyến Đa kênh
thủ đức
Chuỗi hệ thống bán hàng trực tuyến Comshopping là một hệ thống bán hàng đa kênh qua các nền tảng Facebook, Truyền hình; Website, TMĐT... Lĩnh vực kinh doanh đa dạng các ngành hàng từ chăm sóc sức khỏe đến hàng tiêu dùng; điển hình là chăn, drap, gối, nệm, yến sào. https://www.twitch.tv/comshopping/ https://www.pinterest.com/comshopping681 https://www.linkedin.com/in/com-shopping/ https://www.instagram.com/comshopping681/ https://twitter.com/comshopping1 https://www.flickr.com/people/194653650@N02/ https://www.hulkshare.com/comshopping681 https://www.instapaper.com/p/comshopping
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.