Skip to content
BTV Hồng Ngọc

BTV Hồng Ngọc

BTV Hồng Ngọc
Thành phố Hà Nội
Từ năm 2 trường Dược, tôi đã là cộng tác viên cho nhiều trang tin sức khỏe. Tôi muốn mang kiến thức trong 5 năm ở trường và kiến thức về bệnh tim mạch từ các trang Y khoa hàng đầu thế giới đến gần hơn với người bệnh. Công việc hiện tại của tôi là trường ban biên tập website https://suytim.co/
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.